Corre-cuites

El Camell surt només en tres dates molt senyalades: Dissabte de Festa Major, Matines de Sant Miquel i Carnestoltes.

matines carnestoltes festamajor
Matines
Carnestoltes
Festa Major

traca2