Corre-cuites

El Camell surt a empaitar els culs dels molinencs i molinenques només en tres dates assenyalades: Dissabte de Festa Major, Matines de Sant Miquel i el diumenge de Carnaval.

Imatge Guillem Urbà
Imatge Héctor Hernández
Imatge Jordi Costa

Les sortides del Camell no es poden considerar un Correfoc com a tal, són especials per les característiques de la bèstia i els seus moviments.

El Camell empaita els culs dels assistents mentre corren davant seu. La bèstia corre endavant i enrere, dona voltes sobre si mateix, aixeca el cap i, fins i tot, puja escales, fet que és espectacular de veure degut a les dimensions de la figura.

Així doncs, el Camell fa Corre-cuita i Sarau d’Espurnes per Festa Major i un Empaitaculs per Carnaval.

 
traca2