Per què Camell?

És evident que aquesta bèstia no té res a veure amb el Camell del desert de dues gepes, sinó que se li diu el Camell perquè és una bèstia que fa el ximple i el brètol, i aquesta expressió se la coneixia com fer el camell, el que ara diríem com fer el burro o fer l’animal.

traca2